Bí Mật 86 : Ảo Thuật

Ảo thuật là nghệ thuật sử dụng một phương pháp, cách thức, đạo cụ, người hỗ trợ … để khiến cho người xem tin rằng mình đang thấy một điều không thể xuất hiện trong đời thường, một điều tựa …

Bí Mật 84 : Trường Thọ

Chúng ta đã nghe đến rất nhiều các trường hợp con người sống thọ đến hơn ngoài trăm tuổi và trí tuệ vẫn minh mẫn . Vậy làm sao để có thể sống thọ được như vậy ? Bí quyết …